კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ვებ-გვერდზე - paradisi.ge (შემდგომში - „ვებ-გვერდი“ ან „paradisi.ge“). გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესახებ. კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ ეწვევით ან დაათვალიერებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, რაიმე პროდუქტის შეძენის გარეშე, ასევე, როდესაც დარეგისტრირდებით Paradise.ge-ზე და როდესაც გამოიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს რაიმე პროდუქტის შესაძენად. გთხოვთ, ასევე გაეცნოთ სამომხმარებლო შეთანხმებას - წესებსა და პირობებს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საიტით სარგებლობისა და პროდუქციის შეძენის შესახებ. ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ გაიგოთ თუ როგორ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიღებთ ზომებს, იმისთვის რომ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი და ყოველი გამოყენებისას ივარაუდება, რომ ვებ-გვერდის კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენ მიერ.

მარეგულირებელი კანონები

Paradisi.ge - ის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობის პოლიტიკა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით, რომელიც არეგულირებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით გარანტირებულია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება მოხდება ინდივიდის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების შესაბამისად, ისევე როგორც მათი ღირსების დაცვით, კონფიდენციალობასთან განსაკუთრებული მითითებით, იდენტურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებით.

მონაცემების გამოყენება

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების სწორად მითითება:

· ელ.ფოსტა და პაროლი, რათა მომხმარებელმა გაიაროს ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია.

· სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი, ტელეფონის ნომერ, რათა მოვახდინოთ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მას.

· მისამართი, რათა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის მიწოდება.

ჩვენ, თქვენი ნებართვის გარეშე არ ვუმხელთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ამასთანავე, უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და ვებ-გვერდზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირეკბული სხვადასხვა სარეკლამო სახის ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ მათ მიღებაზე წინასწარ ან მოგვიანებით არ განაცხადებთ უარს.

ამასთანავე, გაცნობებთ, რომ თქვენს შესახებ ინფორმაცია განზოგადებული სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად.ავტომატურად შენახული ინფორმაცია Cookies

Cookies არის ტექსტური ფაილი, რომელიც თქვენს მყარ დისკზე ინახავს თქვენს მიერ მონახულებული ვებგვერდის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს ტექნოლოგიას, რათა უზრუნველვყოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა და უფრო მარტივი და ეფექტური გავხადოთ იგი. ამასთან, თითოეული ინტერნეტ ბრაუზერი იძლევა Cookies წაშლის შესაძლებლობას თითოეული სესიის შემდეგ. თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერი შეიცავს ინფორმაციას ამ წაშლის პროცედურების შესახებ. გთხოვთ, იხილოთ ინფორმაცია თქვენს ინტერნეტ ბრაუზერში, თუ გსურთ წაშალოთ Cookies.უსაფრთხოება

თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეული პაროლით. "Paradisi.ge"-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით.შესწორებები და ცვლილებები კონფიდენციალობის პოლიტიკაში

Paradisi.ge - უფლებას იტოვებს შეცვალოს ან უბრალოდ განაახლოს კონფიდენციალობის პოლიტიკა, რის შესახებაც ეცნობება ვებ გვერდის მომხარებელს ელ.ფოსტაზე შეტყობინების გაგზავნით ან/და უშუალოდ ვებ გვერდის საშუალებით. კონფიდენციალობის პოლიტიკაში შეტანილ ცვლილებებს სავალდებულო ძალა ექნება ვებ-გვერდზე, შესაბამის განყოფილებაში, გამოქვეყნებისთანავე.

ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ვებ-გვერდის კონფიდენციალობის პოლიტიკას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ, ნუ ისარგებლებთ ვებ გვერდით.