დაბრუნების ფორმა

სახელი გვარი --------------------------

მის:---------------------------------------

ტელ:--------------------------------------

 

 

განცხადება

(საქონლის უკან დაბრუნების შესახებ)

 

 

გთხოვთ, დაიბრუნოთ ჩემ მიერ (შეკვეთის თარიღი) შეძენილი (დასახელება).

 

 

 

 

 

 

 

თარიღი: